Kommunens skatteintäkter, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 012 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 87:e högsta i landet med 48 721 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.