Anställda i kommunen, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 012 invånare. Värdet för anställda i länet är det 95:e högsta i landet med 2 070 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.