Andel förtidspensionärer, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 012 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 51:a högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.