Andel förtidspensionärer, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 114 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 67:e högsta i landet med 5,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.