Andel företagare, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 25 120 människor (2018). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.