Andel företagare, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 012 invånare. Värdet för andel företagare är det 81:a lägsta i landet med 5,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.