Förvärvsfrekvens, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 25 183 människor (2019). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.