Andel högutbildade, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 25 120 människor (2018). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.