Andel högutbildade, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 012 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 87:e högsta i landet med 23,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.