Skattesats, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 24 654 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Härnösands kommun till 34,63 procent, vilket var den nittonde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.