Befolkningsökning, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 012 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Härnösands kommun den 84:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.