Befolkningsökning, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 24 654 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Härnösands kommun den 50:e lägsta i landet med −1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.