Befolkningsökning, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 114 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Härnösands kommun den 85:e lägsta i landet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.