Kommunens kostnader, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 143 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 23:e högsta i landet med 76 060 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.