Kommunens skatteintäkter, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 143 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 61:a högsta i landet med 52 831 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.