Kommunens skatteintäkter, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 233 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 62:a högsta i landet med 49 938 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.