Anställda i kommunen, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 109 invånare. Värdet för anställda i länet är det 74:e lägsta i landet med 831 antal anställda.

Antal anställda i kommun eller region. Som anställda räknas personer som:
- Vid tidpunkten för svarstillfället är anställda på något av företagets arbetsställen

- För vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt

- För vilka ersättningen under aktuell månad beräknas uppgå till 1 000 kronor eller mer
- Är visstidsanställda på hel- eller deltid, som exempelvis vikarier, säsongsanställda och timanställda