Största privata arbetsgivare, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 143 invånare. Webhelp Sweden AB är största privata arbetsgivare och med 125 anställda (år 2022) den 44:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.