Andel förtidspensionärer, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 109 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 33:e högsta i landet med 6,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.