Andel förtidspensionärer, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 9 411 människor (2018). Landarealen är 3 068 kvadratkilometer. 

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.