Andel företagare, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 226 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.