Förvärvsfrekvens, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 226 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 80,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.