Andel högutbildade, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 233 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 35:e lägsta i landet med 14,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.