Skattesats, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 143 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Ånge kommun till 34,62 procent, vilket var den artonde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.