Befolkningsökning, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 143 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Ånge kommun den 35:e lägsta i landet med −1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.