Befolkningsökning, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 109 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ånge kommun den 73:e lägsta i landet med −1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.