Befolkningsökning, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 226 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ånge kommun den 21:a lägsta i landet med −2,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.