Medelålder, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 143 invånare. Värdet för medelålder är det 39:e högsta i landet med 46,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.