Invånare i kommunen, Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 9 316 människor (2019). Landarealen är 3 068 kvadratkilometer. 

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.