Kommunens kostnader, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 504 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 26:e högsta i landet med 74 963 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.