Kommunens kostnader, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 461 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 25:e högsta i landet med 81 921 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.