Största privata arbetsgivare, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 550 invånare. Största privata arbetsgivare är Rototilt Group AB med 175 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.