Största privata arbetsgivare, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 504 invånare. Största privata arbetsgivare är Rototilt Group AB med 275 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.