Andel förtidspensionärer, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 550 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 45:e högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.