Andel företagare, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 485 invånare. Värdet för andel företagare är det 61:a högsta i landet med 8,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.