Andel högutbildade, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 550 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.