Skattesats, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 485 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Vindelns kommun till 34,95 procent, vilket var den fjärde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.