Befolkningsökning, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 550 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vindelns kommun den 88:e högsta i landet med 2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.