Befolkningsökning, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 461 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Vindelns kommun nära genomsnittet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.