Befolkningsökning, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 485 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vindelns kommun nära genomsnittet med 1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.