Invånare i kommunen, Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 461 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 21:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.