Kommunens kostnader, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 539 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det näst högsta i landet med 84 583 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.