Kommunens kostnader, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 263 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det högsta i landet med 89 868 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.