Kommunens skatteintäkter, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 485 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 258 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.