Anställda i kommunen, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 485 invånare. Värdet för anställda i länet är det 70:e lägsta i landet med 767 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.