Andel förtidspensionärer, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 6 752 människor (2018). Landarealen är 8 120 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.