Andel företagare, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 393 invånare. Värdet för andel företagare är det 37:e högsta i landet med 13,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.