Andel företagare, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 485 invånare. Värdet för andel företagare är det 26:e högsta i landet med 10,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.