Sysselsättningsgrad, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 393 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,2 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.