Andel högutbildade, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 393 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 52:a lägsta i landet med 15,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.