Skattesats, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 263 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Vilhelmina kommun till 34,75 procent, vilket var den tionde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.