Medianinkomst, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 263 invånare. Värdet för medianinkomst är det femtonde lägsta i landet med 279 354 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.