Befolkningsökning, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 393 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Vilhelmina kommun den nionde lägsta i landet med −4,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.