Befolkningsökning, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 485 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vilhelmina kommun den åttonde lägsta i landet med −4,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.