Befolkningsökning, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 263 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Vilhelmina kommun den elfte lägsta i landet med −4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.