Befolkningsökning, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 539 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vilhelmina kommun den tionde lägsta i landet med −3,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.