Medelålder, Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 539 invånare. Värdet för medelålder är det 74:e högsta i landet med 45,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.