Företagens lönsamhet, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 8 963 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 51:a högsta i landet med 14,2 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.