Kommunens skatteintäkter, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 8 785 människor (2018). Landarealen är 533 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.