Kommunens skatteintäkter, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 8 997 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 78:e högsta i landet med 46 813 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.