Kommunens skatteintäkter, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 8 963 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 68:e högsta i landet med 52 352 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.