Kommunens skatteintäkter, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 054 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 76:e högsta i landet med 49 135 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.