Anställda i kommunen, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 054 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 964 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.