Största privata arbetsgivare, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 054 invånare. KAJ JOHANSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 125 anställda (nov 2020) den 53:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.